Splošni pogoji

 
SPLOŠNI POGOJI za Plesna šola Salsero d.o.o.
 
Informacije in svetovanje
Informacije o pričetku, trajanju in cenah tečajev ter pedagogih, ki vodijo plesne tečaje in ostalih sodelavcih plesne šole Salsero lahko dobite na naši spletni strani: www.salsero.si, po telefonu: 040 132 563 ali 040 430 760, na e-mail naslovu: info@salsero.si. Pišete nam lahko na naslov: Plesna šola Salsero, Ob ribniku 23, 2000 Maribor.
 
Prijava na tečaj
Na vsak plesni tečaj se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na zgornje kontakte. Predhodnje plačilo ni potrebno. Potrditev prijave vam pošljemo v odgovoru po elektronski pošti. Velja cenik, ki je veljaven na dan vpisa, ne na dan prijave.
 
Vpis na plesni tečaj in plačilo
Vpišete se tako, da izpolnite pristopno izjavo s svojimi podatki, ki jih vnesemo v računalnik v evidenco članstva (z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) in tako z lastnoročnim podpisom soglašate, da ste seznanjeni s "Splošnimi pogoji" plesne šole Salsero (s katerimi vas seznanimo v potrditvenim e-mail sporočilu) ter vplačate znesek tečaja v sedmih dneh od izstavitve položnice oz. računa. Vplačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja mora biti tečajnina poravnana v roku sedmih dni od izstavitve položnice oz. računa v nasprotnem primeru se udeleženec plesnih vaj ne more več udeleževati. Plačilo tečaja udeleženec dokazuje z originalnim potrdilom o plačilu. Dokazila o plačilu mora udeleženec tečaja hraniti najmanj za eno leto nazaj. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje da so z njo seznanjeni vsi udeleženci tečaja oz. njihovi zakoniti zastopniki.
 
Članstvo
Član plesne šole Salsero postane posameznik, ki ob prvem obisku izpolni pristopno izjavo in se na ta način registrira s svojimi osebnimi podatki. Podatki se vpišejo na evidenco prisotnosti, kjer posameznik na vsaki vaji označi svojo prisotnost. Članstvo je enkratno in ista oseba ne more večkrat postati novi član plesne šole Salsero. Pri prehodu člana iz stopnje v stopnjo oz. iz članstva plesne šole v članstvo plesnega kluba Salsero se članstvo v novi stopnji oz. v plesnem klubu Salsero ne upošteva kot novo članstvo oz. ta oseba ne more uveljavljati posebnega popusta, ki velja za nove člane ali kuponov na: Kuponko, 1nadan, Privoščite si,... .
Član plesne šole Salsero postane posameznik (valetnik, maturant,…) s vpisom osebnih podatkov na vpisni list za plesne vaje, ki ga pripravi predstavnik razreda ali kdorkoli drug. Z vpisom osebnih podatkov na vpisni list se udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik strinja s »Splošnimi pogoji« in je dolžen delovati skladno z le-temi.
 
Prenehanje članstva
O prenehanju obiskovanja plesnega tečaja in s tem članstva v plesni šoli Salsero je potrebno takoj podati pisno odjavo po elektronski pošti na: info@salsero.si ali na naslov: Plesna šola Salsero, Ob ribniku 23, 2000 Maribor, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste račune za plesni tečaj še vedno prejemali kljub temu, da na le-ta ne boste več hodili.
 
Cenik
Ažuriran cenik je strankam na voljo na spletni strani: www.salsero.si. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo takoj.
 
Plačilni pogoji
Možnosti plačila: nakazilo na TRR ali plačilo s položnico. Račun za plesni tečaj se izstavi za celotno stopnjo (8 plesnih vaj), ki traja dva meseca.
 
Splošni pogoji
 • plesni tečaji potekajo na različnih lokacijah in zahtevnostnih stopnjah,
 • plesni tečaji potekajo enkrat ali večkrat tedensko in trajajo od 60 do 90 minut,
 • v času praznikov plesni tečaji odpadejo in se prestavijo na naslednji teden,
 • račun za plesni tečaji se izda za celotno stopnjo (8 srečanj po 60, 75 ali 90 minut / dva meseca),
 • plačilo plesnega tečaja je potrebno izvršiti do roka, ki je zapisan na položnici oz. računu,
 • pritožbe na račun sprejemamo pisno po elektronski pošti na naslov: info@salsero.si ali na naslov: Plesna šola Salsero, Ob ribniku 23, 2000 Maribor v roku 7 dni od datuma izdaje računa. Po tem roku račun neizpodbitno zapade v plačilo,
 • v primeru neplačila plesnega tečaja obisk plesnega tečaja ni več mogoč,
 • v primeru zamude s plačili lahko zaračunamo zamudne obresti,
 • neplačnikom se po roku plačila pošlje prvi opomin za plačilo po elektronski pošti, ki je brezplačen, vsak naslednji opomin se pošlji po navadni pošti in se zaračuna,
 • popust, dobropis ali vračilo denarja zaradi odsotnosti štiri ali večkrat zapored v isti stopnji se upošteva samo na podlagi zdravniškega opravičila, ki ga je potrebno posredovati na: info@salsero.si obvezno do zadnje vaje tekoče stopnje,
 • popusti se med seboj ne seštevajo,
 • pridržujemo si pravico do spremembe urnika in cenika,
 • pri plesih v paru (družabni plesi in salsa & bachata) lahko brezplačno dodatno obiskujete isto ali nižjo stopnjo na isti ali drugi lokaciji,
 • pri vseh zvrsteh plesnih tečajev je prva vaja brezplačna, če se odločite, da s tečajem ne boste nadaljevali, v nasprotnem primeru se plača 8 plesnih vaj po ceni, ki je določena za tečaj.
Popusti in posebna ugodnost
Vsem novim članom plesne šole Salsero v zvrsteh družabni plesi in salsa & bachata v paru (ne velja za plesni tečaj za samske oz. brez plesnega partnerja-ke) pri prvem vpisu odobrimo poseben popust. Pri uveljavitvi tega posebnega popusta se dodatni popusti (upokojenci, študenti, dijaki) in druge akcijske ponudbe (Kuponko, 1nadan, Privoščite si,...) ne upoštevajo oz. se ne seštevajo. 
Popust vam priznamo za vse nove člane, ki jih pripeljete v našo plesno šolo. Popust se upošteva pri naslednjem plačilu oz. takrat, ko novi plesni par poravna svoje obveznosti.
Če obiskujete plesni tečaj v paru vam pri vpisu v vsak naslednji tečaj druge plesne zvrsti (v paru) za cenejši tečaj priznamo 50 % popust od cene za nadaljevalne in izpopolnjevalne stopnje ali splošne stopnje.
Brezposelne osebe s predloženim potrdilom Zavoda za zaposlovanje imajo enak popust kot upokojenci in študenti. V primeru, da sta v paru brezposelna oba nas kontaktirajte in bomo za vas pripravili posebno ceno.
Popusti se ne seštevajo in veljajo za tekočo plesno sezono. Pridržujemo si pravico do sprememb.
 
Vračilo denarja in upoštevanje odsotnosti
Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih. 
Odsotnost v stopnji, ki jo obiskujete in na kateri ste zaradi bolezni ali poškodbe manjkali je na podlagi pisnega obvestila o odsotnosti do zadnje plesne vaje tekoče stopnje na: info@salsero.si in predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi pri programih, ki potekajo 1x tedensko upoštevana kot opravičena tista, ki je daljša od štirih tednov in poteka zaporedoma oz. neprekinjeno. Odsotnosti iz katerih koli drugih razlogov in tudi če ni 4 ali večkrat zapored v isti stopnji ne upoštevamo in denarja ne vračamo. Znesek se vrača tako, da se pri naslednjem plačilu plesnega tečaja obračuna 50 % popust od vplačanega zneska za plesni tečaj za stopnjo na kateri ste bili odsotni oz. se v tej višini izda dobropis (darilni bon) ali vračilo denarja, če s plesnimi vajami ne boste nadaljevali.
Kasnejših zahtevkov za vračilo denarja, na podlagi opravičene odsotnosti na vajah, ne obravnavamo in denarja ne vračamo. Krajše odsotnosti (manj kot 4 krat ali več kot 4 krat nezaporedoma) lahko nadomestite v skupini oz. skupinah, ki je po znanju sorodna vaši skupini.
 
Plačilo tečaja po ceniku za posamezno plesno vajo
Po predhodnem dogovoru je mogoče poravnati plesni tečaj v vsaki stopnji za posamezne vaje, ki se jih udeležite, po ceniku obiska za posamezno vajo. V tem primeru se vam račun izda po zaključeni stopnji plesnega tečaja za število vaj na katerih ste bili prisotni v posamezni stopnji. Pisno prošnjo za plačilo tečaja na tak način je potrebno poslati na: info@salsero.si pred pričetkom nove plesne stopnje.
 
Obisk plesnega tečaja
Na plesni tečaj pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno. Odmori med vajami trajajo največ 10 min. po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov si pridržujemo pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.
 
Dvorane, ure
Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih v razpisu tečajev v Mariboru, Kamnici, Slovenski Bistrici, Selnici od Dravi in Kidričevem. Točen urnik z razpisanimi termini in lokacijami je objavljen na spletni strani: www.salsero.si.
 
Trajanje tečaja in sklopov plesnih vaj
Je navedeno v razpisu tečaja. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela - razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8 vaj, ali na posamezne mesece ter v obliki tečajev, ki obsegajo 8 vaj. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko. Kot je navedeno v razpisu tečaja lahko obsega 45, 60, 75 ali 90 minut dela. Odmor traja največ 10 minut ali pa ga sploh ni.
 
Urnik
Plesna šola Salsero se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).
 
Uporaba dvoran
Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delujejo v plesni šoli Salsero. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega učitelja. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo samo po predhodnem dogovoru.
 
Čistoča dvoran
V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno čisto obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo. 
 
Odgovornost in nezgodno zavarovanje
Vsi plesni tečaji in ostali dogodki (plesni večeri, preplesovanja, plesni vikendi, plesne delavnice, plesni izleti,...) potekajo na lastno odgovornost posameznika. V primeru poškodbe ali bolezni na dogodku (plesni tečaj, plesni večer, preplesovanje, plesni vikend, plesne delavnice, plesni izlet,...), ki ni nastala zaradi malomarnosti organizatorja in izvajalca, se organizatorja in izvajalca odvezuje vsake odgovornosti. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. 
 
Garderoba 
Garderoba je na voljo v vseh dvoranah in ni varovana. Stvari v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete hranite med trajanjem tečaja pri sebi oziroma na vidnem mestu v plesni dvorani.
 
Pozabljene stvari 
Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo.
 
Druge dejavnosti in aktivnosti
Vseh ostalih dejavnosti in aktivnosti (plesni večeri, plesni vikendi, plesni izleti, plesne delavnice, preplesovanja,…) plesne šole Salsero se stranke udeležujejo na lastno odgovornost in po pogojih oz. cenah, ki so jasno navedene za vsako aktivnost oz. dejavnost posebej.
 
Sodelovanje med plesno šolo Salsero in stranko je sklenjeno, ko stranka podpiše pristopno izjavo oz. se vpiše z osebnimi podatki na vpisni list za plesne vaje in vplača prvi obrok ali znesek šolnine. Upoštevanje »Splošnih pogojev« je sestavni del sodelovanja.
 
Za tolmačenje "Splošnih pogojev" smo vam na voljo na e-mail naslovu: info@salsero.si in telefonu: 040 132 563 ali 040 430 760.
 
Maribor, 1. september 2015
 
 
 
SPLOŠNI POGOJI za Plesni klub Salsero
 
Informacije in svetovanje
Informacije o pričetku, trajanju in cenah plesne vadbe ter pedagogih, ki vodijo plesno vadbo in ostalih sodelavcih plesnega kluba Salsero lahko dobite na naši spletni strani: www.salsero.si, po telefonu: 040 132 563 ali 040 430 760, na e-mail naslovu: info@salsero.si. Pišete nam lahko na naslov: Plesni klub Salsero, Ob ribniku 23, 2000 Maribor.
 
Prijava na plesno vadbo
Na vsako plesno vadbo se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na zgornje kontakte. Predhodnje plačilo ni potrebno. Potrditev prijave vam pošljemo v odgovoru po elektronski pošti. Velja cenik, ki je veljaven na dan vpisa, ne na dan prijave.
 
Vpis v plesno vadbo in plačilo
Vpišete se tako, da izpolnite pristopno izjavo s svojimi podatki, ki jih vnesemo v računalnik v evidenco članstva (z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) in tako z lastnoročnim podpisom soglašate, da ste seznanjeni s "Splošnimi pogoji" plesnega kluba Salsero (s katerimi vas seznanimo v potrditvenim e-mail sporočilu) ter vplačate znesek vadbe in članarine v sedmih dneh od izstavitve položnice oz. računa. Vplačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja mora biti vadnina in članarina poravnana v roku sedmih dni od izstavitve položnice oz. računa v nasprotnem primeru se udeleženec plesne vadbe ne more več udeleževati. Plačilo plesne vadbe udeleženec dokazuje z originalnim potrdilom o plačilu. Dokazila o plačilu mora udeleženec vadbe hraniti najmanj za eno leto nazaj. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje da so z njo seznanjeni vsi udeleženci vadbe oz. njihovi zakoniti zastopniki.
 
Članstvo
Član plesnega kluba Salsero postane posameznik, ki ob prvem obisku izpolni pristopno izjavo in se na ta način registrira s svojimi osebnimi podatki. Podatki se vpišejo na evidenco prisotnosti, kjer posameznik na vsaki vaji označi svojo prisotnost. Članstvo je enkratno in ista oseba ne more večkrat postati novi član plesnega kluba Salsero. Pri prehodu člana iz stopnje v stopnjo oz. iz članstva plesne šole v članstvo plesnega kluba Salsero se članstvo v novi stopnji oz. v plesnem klubu Salsero ne upošteva kot novo članstvo oz. ta oseba ne more uveljavljati posebnega popusta, ki velja za nove člane ali kuponov na: Kuponko, 1nadan, Privoščite si,... .
 
Prenehanje članstva
O prenehanju obiskovanja plesne vadbe in s tem članstva v plesnem klubu Salsero je potrebno takoj podati pisno odjavo po elektronski pošti na: info@salsero.si ali na naslov: Ob ribniku 23, 2000 Maribor, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da boste račune za plesno vadbo še vedno prejemali kljub temu, da na le-to ne boste več hodili.
 
Cenik
Ažuriran cenik vadbe je strankam na voljo na spletni strani: www.salsero.si. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo takoj.
 
Plačilni pogoji
Možnosti plačila: nakazilo na TRR ali plačilo s položnico. Račun za plesno vadbo in članarino se izstavi za celotno stopnjo (8 plesnih vaj), ki traja dva meseca.
 
Splošni pogoji
 • plesna vadba poteka na različnih lokacijah in zahtevnostnih stopnjah,
 • plesna vadba poteka enkrat ali večkrat tedensko in traja od 60 do 90 minut,
 • v času praznikov plesna vadba odpade in se prestavi na naslednji teden,
 • račun za plesno vadbo in članarino se izda za celotno stopnjo (8 vaj po 60, 75 ali 90 minut / dva meseca),
 • plačilo plesne vadbe je potrebno izvršiti do roka, ki je zapisan na položnici oz. računu,
 • pritožbe na račun sprejemamo pisno po elektronski pošti na naslov: info@salsero.si ali na naslov: Plesni klub Salsero, Ob ribniku 23, 2000 Maribor v roku 7 dni od datuma izdaje računa. Po tem roku račun neizpodbitno zapade v plačilo,
 • v primeru neplačila plesne vadbe in članarine obisk plesne vadbe ni več mogoč,
 • v primeru zamude s plačili lahko zaračunamo zamudne obresti,
 • neplačnikom se po roku plačila pošlje prvi opomin za plačilo po elektronski pošti, ki je brezplačen, vsak naslednji opomin se pošlji po navadni pošti in se zaračuna,
 • popust, dobropis ali vračilo denarja zaradi odsotnosti štiri ali večkrat zapored v isti stopnji se upošteva samo na podlagi zdravniškega opravičila, ki ga je potrebno posredovati na: info@salsero.si obvezno do zadnje vaje tekoče stopnje,
 • popusti se med seboj ne seštevajo,
 • pridržujemo si pravico do spremembe urnika in cenika,
 • pri plesih v paru (družabni plesi in salsa & bachata) lahko brezplačno dodatno obiskujete isto ali nižjo stopnjo na isti ali drugi lokaciji,
 • pri vseh zvrsteh plesnih tečajev je prva vaja brezplačna, če se odločite, da s tečajem ne boste nadaljevali, v nasprotnem primeru se plača 8 plesnih vaj po ceni, ki je določena za tečaj.
Popusti in posebna ugodnost
Vsem novim članom plesnega kluba Salsero v zvrsteh družabni plesi in salsa & bachata v paru (ne velja za samske oz. brez plesnega partnerja-ke) pri prvem vpisu odobrimo poseben popust. Pri uveljavitvi tega posebnega popusta se dodatni popusti (upokojenci, študenti, dijaki) in druge akcijske ponudbe (Kuponko, 1nadan, Privoščite si,...) ne upoštevajo oz. se ne seštevajo. 
Popust vam priznamo za vse nove člane, ki jih pripeljete v našo plesno šolo. Popust se vam upošteva pri naslednjem plačilu.
Če obiskujete plesno vadbo v paru vam pri vpisu v vsako naslednjo vadbo druge plesne zvrsti (v paru) za cenejši tečaj priznamo 50 % popust od cene za nadaljevalne in izpopolnjevalne stopnje ali splošne stopnje. 
Brezposelne osebe s predloženim potrdilom Zavoda za zaposlovanje imajo enak popust kot upokojenci in študenti. V primeru, da sta v paru brezposelna oba nas kontaktirajte in bomo za vas pripravili posebno ceno.
Popusti se ne seštevajo in veljajo za tekočo plesno sezono. Pridržujemo si pravico do sprememb.
 
Vračilo denarja in upoštevanje odsotnosti
Že vplačano vadnino vračamo v celoti samo v primeru, da plesne vaje odpadejo zaradi premajhnega števila vpisanih. 
Odsotnost v stopnji, ki jo obiskujete in na kateri ste zaradi bolezni ali poškodbe manjkali je na podlagi pisnega obvestila o odsotnosti do zadnje plesne vaje tekoče stopnje na: info@salsero.si in predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi pri programih, ki potekajo 1x tedensko upoštevana kot opravičena tista, ki je daljša od štirih tednov in poteka zaporedoma oz. neprekinjeno. Odsotnosti iz katerih koli drugih razlogov in tudi če ni 4 ali večkrat zapored v isti stopnji ne upoštevamo in denarja ne vračamo. Znesek se vrača tako, da se pri naslednjem plačilu plesnih vaj obračuna 50 % popust od vplačanega zneska za plesne vaje za stopnjo na kateri ste bili odsotni oz. se v tej višini izda dobropis (darilni bon) ali vračilo denarja, če s plesnimi vajami ne boste nadaljevali.
Kasnejših zahtevkov za vračilo denarja, na podlagi opravičene odsotnosti na vajah, ne obravnavamo in denarja ne vračamo. Krajše odsotnosti (manj kot 4 krat ali več kot 4 krat nezaporedoma) lahko nadomestite v skupini oz. skupinah, ki je po znanju sorodna vaši skupini.
 
Plačilo plesne vadbe po ceniku za posamezno plesno vadbo
Po predhodnem dogovoru je mogoče poravnati plesno vadbo za posamezne vadbe, ki se jih udeležite, po ceniku obiska za posamezno vadbo. V tem primeru se vam račun izda po zaključeni stopnji plesne vadbe za število vadb na katerih ste bili prisotni v posamezni stopnji. Pisno prošnjo za plačilo plesne vadbe na tak način je potrebno poslati na: info@salsero.si pred pričetkom nove plesne stopnje.
 
Obisk plesne vadbe
Na plesno vadbo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno. Odmori med vadbo trajajo največ 10 min. po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. V vadbo vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja. V primeru, da na vadbo ni vpisano zadostno število tečajnikov si pridržujemo pravico odpovedi vadbe na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi vadbe zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.
 
Dvorane, ure
Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih v razpisu plesnih vaj v Mariboru, Kamnici, Slovenski Bistrici, Selnici ob Dravi in Kidričevem. Točen urnik z razpisanimi termini in lokacijami je objavljen na spletni strani: www.salsero.si.
 
Trajanje vadbe in sklopov plesne vadbe
Je navedeno v razpisu vadbe. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8 vaj, ali na posamezne mesece ter v obliki vadbe, ki obsegajo 8 vaj. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko. Kot je navedeno v razpisu vaje lahko obsegajo 45, 60, 75 ali 90 minut dela. Potreben odmor traja največ 10 minut ali pa ga sploh ni.
 
Urnik
Plesni klub Salsero se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).
 
Uporaba dvoran
Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delujejo za plesni klub Salsero. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti plesnega učitelja. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob predhodnem dogovoru.
 
Čistoča dvoran
V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno čisto obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo. 
 
Odgovornost in nezgodno zavarovanje
Plesna vadba in ostali dogodki (plesni večeri, preplesovanja, plesni vikendi, plesne delavnice, plesni izleti,...) potekajo na lastno odgovornost posameznika. V primeru poškodbe ali bolezni na dogodku (plesne vaje, plesni večer, preplesovanje, plesni vikend, plesne delavnice, plesni izlet,...), ki ni nastala zaradi malomarnosti organizatorja in izvajalca, se organizatorja in izvajalca odvezuje vsake odgovornosti. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v prispevek vadnine.
 
Garderoba 
Garderoba je na voljo v vseh dvoranah in ni varovana. Stvari v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete hranite med trajanjem tečaja pri sebi oziroma na vidnem mestu v plesni dvorani.
 
Pozabljene stvari 
Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo.
 
Druge dejavnosti in aktivnosti
Vseh ostalih dejavnosti in aktivnosti (plesni večeri, plesni vikendi, plesni izleti, plesne delavnice, preplesovanja,…) plesnega kluba Salsero se stranke udeležujejo na lastno odgovornost in po pogojih oz. cenah, ki so jasno navedene za vsako aktivnost oz. dejavnost posebej.
 
Sodelovanje med plesnim klubom Salsero in stranko je sklenjeno, ko stranka podpiše pristopno izjavo oz. se vpiše z osebnimi podatki na vpisni list za plesne vaje in vplača prvi obrok ali znesek šolnine. Upoštevanje »Splošnih pogojev« je sestavni del sodelovanja.
 
Za tolmačenje "Splošnih pogojev" smo vam na voljo na e-mail naslovu: info@salsero.si in telefonu: 040 132 563 ali 040 430 760.
 
Maribor, 1. september 2015
 
 
Share This

Plesna šola Salsero | Maribor | Slovenija

Ob ribniku 23
2000 Maribor
 
T: + 386 40 132 563
T: + 386 40 430 760
 
 
E: info@salsero.si
 
icon facebookicon tweetericon youtube